News

ราชมงคลพระนคร จัดกิจกรรมวันรพีรำลึก พระบิดาแห่งกฎหมายไทย

ดร.ณัฐวรพล รัชสิริวัชรบุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานโครงการสืบสานประเพณีและวันสำคัญ กิจกรรมวันรพีรำลึก เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ พระเจ้าบรมวงศ์เธอฯ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ วันที่ 7 สิงหาคม 2566 เป็นปีที่ 103 ณ หอประชุมดีฮอลล์ ศูนย์เทเวศร์ กิจกรรมเริ่มด้วยพิธีสงฆ์ พระสงฆ์จำนวน 10 รูป จากวัดเทวราชกุญชรวรวิหาร สวดพระพุทธมนต์ บำเพ็ญกุศลอุทิศถวาย แด่พระเจ้าบรมวงศ์เธอฯ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ และชมวิดีทัศน์พระอัจฉริยภาพ จากนั้นเป็นพิธีถวายสักการะ ณ บริเวณลานพระอนุสาวรีย์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ โดยอธิการบดีฯ เป็นประธานจุดธูปเทียนสักการะพระภูมิไชยมงคล ศาลพระรูป และพระอนุสาวรีย์กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ต่อด้วยพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะฯ และกล่าวบทกลอนน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณ จากนั้นเป็นพิธีบวงสรวงพระเจ้าบรมวงศ์เธอฯ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์

ทั้งนี้มี ผศ.กมล พรหมหล้าวรรณ นายกสมาคมศิษย์เก่าราชมงคลพระนคร นายบัณฑิต ปานรักษา นายกสมาคมนักเรียนเก่าช่างกลพระนครเหนือ พร้อมผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร องค์การนักศึกษา สโมสรนักศึกษา และนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม

Share this...
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter