News

มทร.พระนคร ร่วมมือทางวิชาการ มรภ.เพชรบุรี เสริมสร้างศักยภาพด้านการวิจัยและพัฒนา

เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2565 ดร. ณัฐวรพล รัชสิริวัชรบุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) พระนคร ลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือด้านงานวิจัย และบริการวิชาการ ผ่านระบบออนไลน์ ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยมี ผศ. ดร. เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ร่วมลงนาม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารจากทั้งสองมหาวิทยาลัยร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้องประชุมดิเรกฤทธิ์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ศูนย์เทเวศร์

สำหรับการลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ จัดโดยสถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมกับกองวิเทศสัมพันธ์ มทร.พระนคร ภายใต้วัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ การแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีองค์ความรู้เพื่อพัฒนาบุคลากร และส่งเสริมสนับสนุนเครื่องมือการดำเนินกิจกรรมพัฒนาศักยภาพทางวิชาการ การวิจัยและการบริการของทั้งสองฝ่ายร่วมกัน ตลอดจนส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถทั้งด้านประชาคม สังคม ชุมชนท้องถิ่น ศิลปวัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม ในเขตพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม อย่างเข้มแข็งและยั่งยืน

Share this...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter