News

ผู้บริหารราชมงคลพระนคร ร่วมต้อนรับ ผู้ว่าฯ กทม. เปิดกิจกรรม Workshop “โบ๊เบ๊ On Tiktok”

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร นำโดย ผศ.ศรัทธา แข่งเพ็ญแข ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และ ผศ.ดร.ยุทธภูมิ สุวรรณเวช คณบดีคณะศิลปศาสตร์ และรวมถึงผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมให้การต้อนรับ นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ในโอกาสเป็นประธานเปิดกิจกรรมอบรมการทำธุรกิจผ่านระบบออนไลน์ "โบ๊เบ๊ On Tiktok" ณ อาคารปฏิบัติการการโรงแรมและท่องเที่ยว คณะศิลปศาสตร์ ราชมงคลพระนคร (ศูนย์พณิชยการพระนคร) พร้อมด้วยผู้เข้าร่วมงานจากหลายหน่วยงาน อาทิเช่น นางชนิดา คล้ายพันธ์ Head of Public Policy-Thailand, TikTok นายศานนท์ หวังสร้างบุญ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายเอกวรัญญู อัมระปาล ผู้ช่วยเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และโฆษกของกรุงเทพมหานคร นายแสนยากร อุ่นมีศรี ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม นายขวัญเมือง บุญประสงค์ ผู้อำนวยการเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย นายอิทธิพล อิงประสาร ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตปทุมวัน และผู้แทนผู้อำนวยการเขตดุสิต ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมา

ทั้งนี้การอบรม Workshop "โบ๊เบ๊ On Tiktok" จัดจำนวน 2 รุ่นคือ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 และ 1 ธันวาคม 2566 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม Workshop รวมทั้งสิ้นมากกว่า 160 คน ประกอบด้วย ผู้ค้าโบ๊เบ๊ในพื้นที่เขตดุสิต เขตปทุมวัน และเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย ผู้ค้า Bangkok Brand จากสำนักพัฒนาสังคม และเจ้าหน้าที่กรุงเทพมหานครที่สนใจ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการ ผู้ค้า ให้เข้าใจแพลตฟอร์มในการขายสินค้าผ่านระบบออนไลน์ ภายใต้แพลตฟอร์ม Tiktok ซึ่งเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจทั้งบนออนไลน์และในย่านการค้าโบ๊เบ๊ควบคู่กัน เป็นไปตามนโยบายของกรุงเทพมหานครในด้าน “เศรษฐกิจดี” และเจตนารมณ์ของ TikTok ที่มุ่งมั่นในการเปิดโอกาสและสร้างความเป็นไปได้ให้กับทั้งครีเอเตอร์ ธุรกิจ ตลอดจนสังคมไทย ให้สามารถปลด ล็อกศักยภาพด้านการค้าขายบนแพลตฟอร์ม เพื่อนำไปสู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลในอนาคตอย่างสอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้บริโภคในปัจจุบัน

โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีนโยบายในการให้ความร่วมมือและสนับสนุนพื้นที่การดำเนินกิจกรรมร่วมกับสำนักงานเขตดุสิต และทีมงาน Tiktok Thailand เพื่อสร้างเป็นเครือข่ายร่วมกันพัฒนาชุมชน เศรษฐกิจและสังคม โดยการนำเทคโนโลยีมาเพิ่มประสิทธิภาพของเมือง และทำให้เมืองเป็น Smart City อย่างแท้จริงต่อไป

Share this...
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter