Newsการมีส่วนร่วม

ราชมงคลพระนคร ร่วมลงนามสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย และมหาวิทยาลัยภาคีเครือข่าย

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการพัฒนาความร่วมมือด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยกับ ดร.วิมลลักษณ์ ชูชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม และผู้แทนจาก 3 มหาวิทยาลัยภาคีเครือข่าย ได้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา และมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต เพื่อส่งเสริมสนับสนุนและเผยแพร่กิจกรรมสร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย สาขาการออกแบบเครื่องแต่งกาย โดยมีนายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 ณ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน กรุงเทพฯ

นอกจากนี้ภายในงานยังมีการแถลงข่าวเปิดตัวโครงการพัฒนาการออกแบบเครื่องแต่งกายผ้าไทยร่วมสมัย (Contemporary Fashion Competition) การจัดการประกวดแข่งขันออกแบบตัดเย็บเครื่องแต่งกายที่ทำมาจากผ้าไทย ภายใต้แนวคิด ผ้าไทยใส่สบายเพื่อให้ความสำคัญต่อการสร้างสรรค์ผลงานการออกแบบเครื่องแต่งกาย โดยเปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษา นักออกแบบเครื่องแต่งกาย และประชาชนทั่วไป นำผ้าไทยอันเป็นทุนทางวัฒนธรรม มาใช้เป็นวัตถุดิบในการสร้างสรรค์ผลงาน ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้คนไทยได้เห็นว่าผ้าไทยสามารถนำมาออกแบบให้ร่วมสมัย ที่วัยรุ่นและบุคคลทั่วไปสามารถสวมใส่ได้อย่างสบาย

Share this...
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter