News

ราชมงคลพระนคร ร่วมงานนิทรรศการอุปกรณ์ป้องกันประเทศ

ผศ.ดร.ณัฏฐ์ชยธร วัทธิกรสิริกุล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอุตสาหกรรมและภาคีความร่วมมือ เป็นตัวเเทนมหาวิทยาลัย และนำคณะกรรรมการวิทยาลัยเทคโนโลยีป้องกันประเทศ เข้าร่วมงานนิทรรศการอุปกรณ์ป้องกันประเทศ (Defense & Security 2023) เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2566 ณ อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น ฮอลล์ 9-12 เมืองทองธานี ซึ่งเป็นงานแสดงอาวุธยุทโธปกรณ์จากประเทศต่าง ๆ ที่มีกำหนดจัดขึ้นทุก 2 ปี รวมทั้งเป็นการสร้างบรรยากาศแห่งความร่วมมือในด้านความมั่นคง การสร้างเครือข่ายชั้นนำ ส่งเสริมความร่วมมือกันในทุกระดับชั้น ภายใต้แนวคิด ‘พลังแห่งความร่วมมือ’ โดยเฉพาะความร่วมมือในภูมิภาคอาเซียน ซึ่งจะเป็นการเปิดโอกาสให้บุคลากรทางทหารของไทยได้สร้างความสัมพันธ์และเชื่อมโยงกับผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสานสัมพันธไมตรีแห่งประชาคมโลกผ่านด้านความมั่นคงและการรักษาความปลอดภัย

Share this...
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter