News

ราชมงคลพระนคร จัดงานนัดพบสถานประกอบการ เตรียมพร้อมบัณฑิตมีงานทำ

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2566 ดร.ณัฐวรพล รัชสิริวัชรบุล อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลพระนคร เป็นประธานเปิดโครงการ RMUTP Job Fair (นัดพบสถานประกอบการ) ณ ห้องประชุมมงคลอาภา 3 ชั้น 3 อาคารมงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจ ราชมงคลพระนคร ศูนย์พณิชยการพระนคร โดยมีนักศึกษาชั้นปีที่ 3 และนักศึกษาชั้นปีที่ 4 จาก 9 คณะ ของราชมงคลพระนคร เข้าร่วมอย่างคึกคัก

การจัดกิจกรรมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษามีทักษะที่จำเป็นต่อการเข้าสู่โลกอาชีพ และได้เรียนรู้กระบวนการรับสมัครงาน การเข้าสัมภาษณ์งาน รวมทั้งศึกษาแนวทางการประกอบอาชีพอิสระ หรือเป็นผู้ประกอบการในอนาคต ซึ่งได้รับความร่วมมือจากสำนักงานจัดหางาน กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 8 สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 และสถานประกอบการ จำนวน 40 แห่ง อาทิ บริษัทมากุโระ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ฯลฯ มีตำแหน่งงานมากกว่า 1,200 ตำแหน่ง

Share this...
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter