Research

มอเตอร์ไซค์เชื้อเพลิงไฮโดรเจน ทดแทนน้ำมัน งานวิจัยรักษ์โลก

มอเตอร์ไซค์เชื้อเพลิงไฮโดรเจน

ในอดีตและปัจจุบันมนุษย์ใช้พลังงานเชื้อเพลิงจากน้ำมันเป็นหลัก ส่งผลให้พลังงานน้ำมันในปัจจุบันเริ่มลดน้อยลง จึงก่อให้เกิดผลกระทบต่อต้นทุนในส่วนของเชื้อเพลิงที่เพิ่มขึ้นในด้านการคมนาคม อีกทั้งน้ำมันยังก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมบนโลก ด้วยเหตุนี้ ดร.พสิษฐ์ สุวรรณภิงคาร และ ผศ.ดร.มนัส บุญเทียรทอง นักวิจัยจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมกันออกแบบรถจักรยานยนต์เชื้อเพลิงไฮโดรเจน BLUE Flame FC-Bike” ทดแทนการใช้น้ำมัน เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และมีความปลอดภัย

ดร.พสิษฐ์ สุวรรณภิงคาร กล่าวว่า การพัฒนาพลังงานทดแทนมีมานานโดยเฉพาะการผลิตก๊าซไฮโดรเจนด้วยไฟฟ้า พลังงานไฮโดรเจนถือเป็นแหล่งพลังงานทางเลือกอีกประเภทที่เป็นส่วนหนึ่งในการลดมลภาวะโดยทำปฏิกิริยาร่วมกับออกซิเจน ซึ่งเมื่อลุกไหม้จนเป็นพลังงานแล้วจะเหลือเป็นน้ำ ดังนั้นรถที่ใช้เชื้อเพลิงไฮโดรเจนจึงไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ดังนั้นภาพของสังคมอนาคตจึงจำเป็นต้องพึ่งพาพลังงานไฮโดรเจนเป็นหลัก โดยหลักการทำงานของรถจักรยานยนต์เชื้อเพลิงไฮโดรเจนคือนำไฮโดรเจนไปสร้างพลังงานไฟฟ้า และนำพลังงานไฟฟ้าไปขับเคลื่อนมอเตอร์ การใช้งานเพียงเติมน้ำประปา 3 ลิตร ลงในชุดอิเล็คโทรไลท์ (Electrolytes) กระแสไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ภายในรถจักรยานยนต์จะเข้าไปในน้ำ โดยทำการกระตุ้นและแยกตัวของโครงสร้างพันธะระหว่างไฮโดรเจน (Hydrogen) และออกซิเจน (Oxygen) ที่เรียกว่ากระบวนการ Electrolysis จนเกิดแก๊สไฮโดรเจน จากนั้นก็จะไหลผ่านท่อแก๊สไปยังจุดต่างๆ ในระบบรถจักรยานยนต์

มอเตอร์ไซค์เชื้อเพลิงไฮโดรเจน

จากการทดลองวิ่งด้วยความเร็ว 60 กม./ชม. สามารถผลิตแก๊สไฮโดรเจนใช้งานได้ 30 นาที ประหยัดน้ำมันถึง 27 % และวัดเป็นระยะทางได้ถึง 110-150 กิโลเมตร ทั้งนี้หากเชื้อเพลิงหมดก็สามารถสลับมาใช้ระบบน้ำมันเป็นเชื้อเพลิงปกติได้ โดยชุดอุปกรณ์อิเล็คโทรไลท์สามารถนำมาประยุกต์ติดตั้งกับรถจักรยานยนต์ประเภทออโตเมติก (AT) ขนาดเครื่อง 125 ซีซีทั่วไปตามท้องตลาด และมีระบบป้องกันแก๊สย้อนและประกายไฟเพื่อสร้างความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน

อย่างไรก็ตามชุดอุปกรณ์ชิ้นนี้ยังเป็นตัวต้นแบบที่มีราคาสูง ในอนาคตหากมีการร่วมทุนการผลิตกับหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนต่างๆ ก็จะทำให้ชุดอุปกรณ์ราคาถูกลง และจะพัฒนาเพิ่มเติมในด้านการใช้งานเพียงประชาชนนำชุดอุปกรณ์ไปเสียบต่อพ่วงกับแบตเตอรี่รถจักรยานยนต์ก็สามารถใช้งานได้ทันที ผู้สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ ดร.พสิษฐ์ สุวรรณภิงคาร โทรศัพท์ 080-044-1915

มอเตอร์ไซค์เชื้อเพลิงไฮโดรเจน
มอเตอร์ไซค์เชื้อเพลิงไฮโดรเจน
มอเตอร์ไซค์เชื้อเพลิงไฮโดรเจน
Share this...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter