News

มทร.พระนคร เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนานักศึกษาเครือข่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั่วประเทศ ครั้งที่ 12

ดร.ณัฐวรพล รัชสิริวัชรบุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) พระนคร มอบหมายให้ ผศ.ศรัทธา แข่งเพ็ญแข ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา นำผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา และหัวหน้างานทุกคน เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนานักศึกษาเครือข่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎ (มรภ.) และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ทั่วประเทศ ครั้งที่ 12 ณ มรภ.เชียงราย ระหว่างวันที่ 9-11 มกราคม 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนแนวคิดเพื่อการพัฒนานักศึกษาท่ามกลางวิกฤตอุดมศึกษา และแนวทางกระทรวงอว.กับการขับเคลื่อนงานพัฒนานักศึกษา มรภ. และ มทร. โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ลัทธิจิตร มีรักษ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด และปาฐกฐาพิเศษ เรื่อง กระทรวง อว.กับการขับเคลื่อนงานพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ในโครงการยังมีการบรรยายพิเศษโดย พระเมธีวชิโรดม (ว.วชิเมธี) หัวข้อ พลังความคิด พลิกชีวิตเปลี่ยนโลก ณ มหาวิหารดิน ไร่เชิงตะวัน และรับฟังการบรรยายพิเศษ หัวข้อ การน้อมนำประชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้ในการดำรงชีวิต โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย ผู้อำนวยการสถาบันเศรษฐกิจพอเพียงกระทรวง อว. รับชมการบรรยายได้ที่ https://youtu.be/jMXAjCeTjGw

Share this...
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter