News

มทร.พระนคร สมาคมศิษย์เก่า มทร.พระนคร มอบสิ่งของช่วยภัยน้ำท่วม สู้ภัยหนาว ณ โรงเรียนหนองหม้อข้าว (ศิริทวีปอุปถัมภ์)

ผศ.ศรัทธา แข่งเพ็ญแข ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) พระนคร พร้อมด้วย ดร.คมพันธ์ ชมสมุทร รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี และผศ.กมล พรหมหล้าวรรณ นายกสมาคมศิษย์เก่า มทร.พระนคร บุคลากร และนักศึกษา จัดโครงการราชมงคลพระนคร “รวมน้ำใจ ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม สู้ภัยหนาว” กิจกรรมที่ 2 สู้ภัยหนาว ณ โรงเรียนหนองหม้อข้าว (ศิริทวีปอุปถัมภ์) อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี

โดยได้รับการสนับสนุนจาก ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร มทร.พระนคร และผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคสิ่งของ เครื่องอุปโภคบริโภค และเงินสนับสนุนการจัดกิจกรรม จากหลายๆหน่วยงาน อาทิ สมาคมศิษย์เก่า มทร.พระนคร ชมรมพ่อบ้าน-แม่บ้าน วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปรอ.) 377 สโมสรไลออนส์วังสนพระนครกรุงเทพ

Share this...
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter