News

มทร.พระนคร ร่วมสร้างโอกาสแก่ผู้พิการ

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) พระนคร ร่วมพิธีมอบทุนการศึกษานักเรียนพิการ มูลนิธิพัฒนาศักยภาพคนพิการ ประจำปีการศึกษา 2565 สำหรับนักเรียนพิการทางกายและการเคลื่อนไหว ที่เรียนดี มีความประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ในสถาบันการศึกษาเขตพื้นที่กรุงเทพ และปริมณฑล รวมถึง 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยนาวาอากาศเอกภราดร คุ้มทรัพย์ ประธานมูลนิธิพัฒนาศักยภาพคนพิการ เป็นประธานในพิธี และมีผศ.ดร.ณัฏฐ์ชยธร วัทธิกรสิริกุล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอุตสาหกรรมและภาคีความร่วมมือ เป็นตัวแทนมทร.พระนคร ร่วมเสวนาในหัวข้อ ส่งให้สุด โอกาสใหม่ร่วมสร้างได้ด้วยมือของเรา นอกจากนี้ยังมีผู้แทนจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์ ออกบูธแสดงผลงานทางวิชาการ แก่นักเรียนที่เข้าร่วมงาน ณ ศูนย์การประชุมอิมแพ็ค ฟอรั่ม จ.นนทบุรี

ผศ.ดร.ณัฏฐ์ชยธร กล่าวว่า มหาวิทยาลัยฯ มีความพร้อมผลักดันช่วยเหลือผู้พิการเพื่อช่วยลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม โดยการสนับสนุนด้านการศึกษา พร้อมกับสร้างอาชีพ สร้างรายได้ระหว่างเรียน ซึ่งเป็นการสร้างโอกาสแก่ผู้พิการได้มีพื้นที่แสดงออกถึงความสามารถ และพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างเป็นรูปธรรม นอกจากนี้ทางมหาวิทยาลัย มีความพร้อมในด้านสถานที่แก่ผู้พิการที่จะมาศึกษาต่อ อาทิ ทางเลื่อนสำหรับรถเข็นวีลแชร์ ลิฟต์โดยสารอิเล็กทรอนิกส์ โต๊ะเรียนที่รองรับทางกายภาพของนักศึกษาผู้่พิการแต่ละประเภท และเทคโนโลยีดิจิทัลในการสืบค้นข้อมูลการเรียนการสอน

Share this...
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter