News

มทร.พระนคร ร่วมต้อนรับ รมว.วัฒนธรรมในพิธีมอบถ้วยรางวัลการแข่งขัน การประกวด ดาวลูกทุ่ง สยามมหานคร

เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2565 ดร.ณัฐวรพล รัชสิริวัชรบุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) พระนคร มอบหมายให้ ผศ. ศรัทธา แข่งเพ็ญแข ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นผู้แทน พร้อมด้วย ร.ต.ท. ดร.คงกริษเล็ก ศรีนาค กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ ผศ.ดร.รุ่งอรุณ พรเจริญ คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม และ น.ส.มัลลิกา วีระสัย รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบถ้วยรางวัลการแข่งขันการประกวด ดาวลูกทุ่ง สยามมหานคร โครงการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง พร้อมหางเครื่อง ระดับมัธยมศึกษา ชิงแชมป์ประเทศไทย เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2565 และให้การต้อนรับ นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ซึ่งให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบถ้วยรางวัลการแข่งขัน การประกวด ดาวลูกทุ่ง สยามมหานคร ในครั้งนี้ โดยในงานยังได้รับเกียรติจาก น.ส.ลิปิการ์ กำลังชัย รองอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม น.ส.เพชรรัตน์ สายทอง ผู้ช่วยปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นายอนันต์ ดนตรี ผู้ตรวจราชการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และดร.อาณัติ วัชรางกุร ณ เชียงใหม่ เลขานุการคณะกรรมาธิการกีฬา สภาผู้แทนราษฎร กรรมการจริยธรรม สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

การจัดกิจกรรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เยาวชน ได้ร่วมกันอนุรักษ์ สืบทอดมรดกวัฒนธรรมผ่านเพลงลูกทุ่ง รวมถึงการสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ
ซึ่งทาง มทร.พระนคร ได้รับความไว้วางใจให้เป็นสถานที่จัดงานแข่งขัน ณ ห้องประชุมกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ชั้น6 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

ภาพ: สภาองค์กรเยาวชนสร้างสรรค์พัฒนาสังคม

Share this...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter