Newsสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

นักศึกษาราชมงคลพระนคร คว้าที่ 1 ประกวดไอเดียธุรกิจ ค่ายบ่มเพาะผู้ประกอบการรุ่นเยาว์ Y.E.S. IDEA

นายวัชรพล สุนนทราช นักศึกษาสาขาบรรจุภัณฑ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร คว้ารางวัลชนะเลิศการนำเสนอไอเดียธุรกิจ ผลิตภัณฑ์น้ำพริกปลาร้าออแกนิคสูตรชาววัง Young Entrepreneurs Support (Y.E.S.) สาขาการเขียน Lean Canvas ที่สร้างความแตกต่างไปจากผลิตภัณฑ์ท้องตลาดและตอบโจทย์ผู้บริโภคในปัจจุบัน ในโครงการกิจกรรมค่าย “Young Entrepreneurs Support (Y.E.S.) Idea Camp” สำหรับผู้ประกอบการนักศึกษา จัดโดยสำนักคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี คณะทำงานเครือข่ายเชิงประเด็น C-UBI เครือข่ายภาคกลาง โดยมุ่งหวังให้นักศึกษาที่เข้าร่วมได้รับประสบการณ์ กระบวนการเรียนรู้และการปฏิบัติจริง จากวิทยากรที่มากความสามารถในด้านเทคโนโลยี นวัตกรรม นำความรู้ไปพัฒนาต่อยอดแนวคิด สู่การปฏิบัติให้เกิดผลทางธุรกิจได้จริง ณ โรงแรมตะวันนา สุรวงศ์ กรุงเทพ เมื่อเร็วๆ นี้

ด้านนายวิทวัช น้อมบุญส่งศรี ผู้จัดการศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ (UBI) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดเผยว่า ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ ราชมงคลพระนคร ซึ่งเป็นหนึ่งในหน่วยบ่มเพาะธุรกิจเครือข่ายภาคกลางตอนล่าง นำนักศึกษาเข้าร่วมนำเสนอผลิตภัณฑ์ในโครงการ ได้แก่ นายวัชรพล สุนนทราช ผลิตภัณฑ์น้ำพริกปลาร้าออแกนิคสูตรชาววัง และน.ส.ธนภรณ์ นุชรักษ์ ผลิตภัณฑ์มันทอดกรอบ ทั้งนี้ค่าย (Y.E.S.) อยู่ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เพื่อให้นักศึกษาระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศที่เข้าร่วมโครงการเป็นผู้ที่ประสบความสำเร็จในการประกอบธุรกิจ เพราะการอบรมจะช่วยกระตุ้นให้ผู้เข้ารับการอบรมเกิดความคิด วิเคราะห์และ ให้แนวทางในการประกอบธุรกิจให้เกิดผลสำเร็จ พร้อมทั้งสามารถนำเสนอผลงานได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งในงานมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาด SMEs จากหลายสถาบันมาให้ความรู้ด้านการทำธุรกิจที่เป็นประโยชน์มากมาย อาทิ สอนการทำ Idea Pitching การระบุลูกค้าเป้าหมายและปัญหาลูกค้า การสร้างคุณค่าและช่องทางการตลาด (Value Proposition) การวิเคราะห์ข้อมูล ปรับแนวคิดธุรกิจ การปรับปรุง Business Model การวางแผนการเก็บข้อมูลความต้องการของลูกค้าผ่านกิจกรรมเวิร์คช็อปต่างๆ

Share this...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter