News

ชมรมพ่อบ้าน-แม่บ้าน วปรอ.377 มอบเงินสนับสนุนโครงการราชมงคลพระนคร “รวมน้ำใจ ช่วยภัยน้ำท่วม สู้ภัยหนาว”

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 ดร.คมพันธ์ ชมสมุทร รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) พระนคร ผศ.กมล พรหมหล้าวรรณ นายกสมาคมศิษย์เก่า มทร.พระนคร รับมอบเงินบริจาคสนับสนุนโครงการราชมงคลพระนคร “รวมน้ำใจ ช่วยภัยน้ำท่วม สู้ภัยหนาว จำนวนเงิน 50,000 บาท จากพลเอกประกาศ พันธุบรรยงก์ พร้อมด้วยภริยา คุณดวงกมล พันธุบรรยงก์ ผู้แทนชมรมพ่อบ้าน-แม่บ้าน วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปรอ.) 377

ทั้งนี้ โครงการ ราชมงคลพระนคร “รวมน้ำใจ ช่วยภัยน้ำท่วม สู้ภัยหนาว” จะจัดขึ้นในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 โดย มทร.พระนคร สมาคมศิษย์เก่า มทร.พระนคร จะร่วมลงพื้นที่หมู่ 4 ต.โคกช้าง อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา ช่วยเหลือชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมและอากาศหนาว โดยจะมีการนำฟู้ดทรัคจัดทำอาหารกล่อง แจกถุงยังชีพจำนวน 80 ชุด รวมถึงให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์การเกษตรที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมเบื้องต้น และทาสีเครื่องเล่นเด็กและสนามเด็กเล่นในชุมชนอีกด้วย

Share this...
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter