Newsวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะวิทย์ฯ มทร.พระนคร จับมือ บริษัท เจนโก้ เมดิคอล ศึกษาวิจัยพืชสมุนไพรและการปลูกกัญชา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดย ดร.จิระศักดิ์ ธาระจักร์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) กับ บริษัท เจนโก้ เมดิคอล จำกัด ในเครือบริษัทบริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จำกัด (มหาชน) หรือ GENCO ทางด้านวิชาการ วิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อพัฒนาพื้นที่กลุ่มวิสาหกิจชุมชน และ/หรือพื้นที่ที่รับสิทธิให้ใช้ประโยชน์เพื่อร่วมดำเนินการศึกษาวิจัยพืชสมุนไพรและการปลูกกัญชา ส่งเสริมและสนับสนุนผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวเนื่องจาก การศึกษา วิจัยและพัฒนา รวมถึงการพัฒนาและผลิตตำรับยา“กัญชา” พืชเสพติดที่มีคุณทางการแพทย์ และ สมุนไพร สามารถใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ ตลอดจนการบริการทางสาธารณสุข เมื่อเร็ว ๆ นี้

Share this...
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter