News

คณะบริหารฯ คว้าเจ้าเหรียญทอง พระนครเกมส์ ครั้งที่ 13

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานพิธีปิดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ครั้งที่ 13 “พระนครเกมส์” ภายใต้แนวคิดเทศกาลนานาชาติ พร้อมมอบถ้วยชนะเลิศแต่ละประเภท ซึ่งคณะบริหารธุรกิจ เป็นผู้ครองเหรียญทองสูงสุดจำนวน 35 เหรียญ เหรียญเงิน 12 เหรียญ และเหรียญทองแดง 14 เหรียญ รวมทั้งหมด 61 เหรียญ โดยรับถ้วยรางวัลชนะเลิศคะแนนรวมกีฬา ทั้งนี้มีผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ทั้ง 9 คณะเข้าร่วม การจัดกิจกรรมครั้งนี้มุ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการจัดการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้จะช่วยเสริมสร้างประสบการณ์ให้กับนักศึกษาได้รู้จักการทำงานเป็นทีม ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย มีความเพียร ความอดทน ห่างไกลจากยาเสพติด และสร้างวินัยแก่ตนเองเพื่อก้าวสู่ความสำเร็จ พร้อมเป็นบัณฑิตนักปฏิบัติคุณภาพ และก้าวออกสู่โลกอาชีพอย่างมีคุณค่าในสังคม ณ สนามกีฬา มทร.กรุงเทพ

Share this...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter