Research

ขนุนแผ่นอบกรอบลูกเดือย ขนมขบเคี้ยวมากคุณค่า

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร นำขนุนตกเกรดเหลือทิ้ง มาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ขนุนแผ่นอบกรอบลูกเดือย มากคุณค่าทางโภชนาการ

ปัจจุบันผลผลิตของขนุนสามารถสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรเป็นอย่างดี เพราะเป็นที่ต้องการของตลาดทั้งภายในและภายนอกประเทศ ขนุนนอกจากบริโภคในแบบผลไม้สดแล้ว ผลอ่อนของขนุนยังใช้บริโภคแบบผักได้ด้วย นอกจากนี้เนื้อขนุนสุกยังสามารถแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ชนิดต่างๆ ได้มากมาย เช่น ขนุนอบแห้ง ขนุนในน้ำเชื่อม บรรจุกระป๋อง ซึ่งเป็นสินค้าที่ขายดีและเป็นที่ต้องการของตลาดส่งออกหลายประเทศ แต่ทั้งนี้ปัญหาที่เกษตรกรพบเจอคือขนุนมีรอยตำหนิ หรือที่เรียกว่าสินค้าตกเกรด ซึ่งขนุนที่เก็บเกี่ยวคัดแยกเกรดได้เป็น 4 กลุ่ม คือ เกรดเอกิโลกรัมละ 32 บาท เกรดบีกิโลกรัมละ 22-23 บาท ส่วนขนุนตกเกรดหรือเกรดซี หากส่งออกไปขายที่ตลาดจีนอยู่ที่กิโลกรัมละ 13 บาท แต่หากส่งเข้าโรงงานแปรรูปจะอยู่ที่กิโลกรัมละ 9 บาท เท่านั้น

ด้วยเหตุนี้จึงทำให้ อาจารย์เกศรินทร์ เพ็ชรรัตน์ อาจารย์คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จึงคิดนำขนุนตกเกรดเหลือทิ้งของกลุ่มเกษตรกร มาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ขนุนแผ่นอบกรอบลูกเดือย ขนมขบเคี้ยวมากคุณค่าทางโภชนาการ โดยอาจารย์เกศรินทร์ กล่าวถึงขั้นตอนการแปรรูปว่า ขั้นแรก     นำเนื้อขนุนตกเกรด ลูกเดือยต้ม ข้าวเจ้าหักหุง มาปั่นรวมกันให้ละเอียด จากนั้นเติมน้ำตาลทราย เกลือ และผงฟู ปั่นต่ออีกประมาณ 10 นาทีจนเนื้อเกาะตัวกัน จากนั้นนำมาบรรจุใส่ถุงและรีดเป็นแผ่นด้วยไม้คลึงแป้งให้บาง และตัดเป็นแผ่นพอดีคำ นำไปอบแห้งที่อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส 3 ชั่วโมง เสร็จแล้วอบต่อด้วยตู้อบเบเกอรี่ 150 องศาเซลเซียส 30 วินาที ทิ้งไว้ให้เย็นแล้วบรรจุลงถุงซิปล็อกเพื่อป้องกันความชื้น ก็จะได้ขนุนแผ่นอบกรอบลูกเดือยพร้อมบริโภคทันที

นับเป็นอีกทางเลือกของการรับประทานขนมขบเคี้ยว ซึ่งยังคงรสชาติ กลิ่น และคุณค่าทางโภชนาการของขนุนไว้ได้อย่างลงตัว ทั้งนี้หากท่านใดสนใจผลิตภัณฑ์ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โทร. 02-665-3777 ต่อ 5252

Share this...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter