ติดต่อเรา (โทรศัพท์ ที่อยู่ แผนที่)

ติดต่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ศูนย์เทเวศร์)

เลขที่ 399 ถ. สามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กทม. 10300
โทรศัพท์ : 02-665-3777, 02-282-9009-15
Email : info@rmutp.ac.th

แผนที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

แผนที่ตั้งมหาวิทยาลัย

แผนที่ตั้งมหาวิทยาลัย

สำหรับการเดินทางมายังมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครอ่านเพิ่มเติมที่ http://www.rmutp.ac.th/ผู้สนใจเข้าศึกษาต่อ/เยี่ยมชมมหาวิทยาลัย/