Events

กิจกรรม “เด็กดีเพื่อสังคมไทย” ประจำปี 2562

ขอเชิญนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า เข้าร่วมการประกวดกิจกรรม “เด็กดีเพื่อสังคมไทย” ประจำปี 2562 ชิงถ้วยนายกรัฐมนตรี พร้อมทุนการศึกษารวมกว่า 50,000 บาท เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม – 13 ธันวาคม 2562 สอบถามเพิ่มเติมที่ กองสื่อสารองค์การ 02-665-3777 ต่อ 6933

ใบสมัคร เด็กดีเพื่อสังคมไทย ประจำปี 2562 PDF

Share this...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter