News

โครงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสิ่งทอเพื่อตอบสนองยุคดิจิทัล

คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดโครงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสิ่งทอเพื่อตอบสนองยุคดิจิทัล เพื่อเรียนรู้วิถีการดำเนินชีวิตพร้อมทั้งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสิ่งทอ และฝึกทักษะการทอผ้า นำมาแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับผ้าทอพื้นถิ่น เมื่อวันที่ 24-25 พ.ย. 2561 ณ ชุมชนไทยพวน จ.นครนายก

Share this...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter