News

โครงการสัมมนาวิชาชีพโฆษณาและประชาสัมพันธ์ ภายใต้ชื่อ “โฆษ CONTENT”

นายอรรถการ สัตยพาณิชย์ คณบดีคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาวิชาชีพโฆษณาและประชาสัมพันธ์ ภายใต้ชื่อ “โฆษ CONTENT" จัดโดยนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาทราบแนวทางการผลิตเนื้อหาในสื่อออนไลน์ ที่สามารถดึงดูดกลุ่มเป้าหมายและเป็นที่น่าจดจำ โดยได้รับเกียรติจากคุณธชา คงคาเขตร Youtuber ผู้กำกับ และพิธีกรรายการ The Rapper Thailand เป็นวิทยากรให้ความรู้ รวมถึงแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน ซึ่งเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้นักศึกษาก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงานอย่างมีประสิทธิภาพ ณ ห้อง 1202 อาคารสื่อสาร คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ราชมงคลพระนคร (ศูนย์เทเวศร์)

Share this...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter