News

โครงการการจัดการความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม : จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ ภายใต้ชื่องาน “วาเลนไทน์หัวใจไทย”

 

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานพิธีเปิดโครงการการจัดการความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม : จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ ภายใต้ชื่องาน “วาเลนไทน์หัวใจไทย” โดยมีผู้เข้าร่วมกว่า 150 คน ซึ่งทางมหาวิทยาลัยมีการเปิดสอน 6 วิชา (ไม่เสียค่าใช้จ่าย) ได้แก่ วุ้นแห่งความรัก, กล่องดอกไม้สื่อความรัก, น้ำพันซ์สมุนไพรสื่อรัก, เสื้อสื่อรัก, ถุงผ้าสื่อรัก และเทคนิคการห่อของขวัญสื่อรัก ซึ่งถือเป็นสื่อแทนใจในวันวาเลนไทน์ที่ใกล้จะมาถึงนี้เป็นอย่างดีและยังมุ่งหวังถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของไทย ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ซึ่งการอบรมครั้งนี้หวังเป็นอย่างยิ่งที่ผู้เข้าร่วมจะนำทักษะความรู้ที่ได้รับไปต่อยอดเพื่อสร้างรายได้ และนำความรู้ที่ได้รับไปเผยแพร่สู่คนในชุมชน ณ ห้องประชุมกรมหลวง ชั้น 6 ศูนย์เทเวศร์ ราชมงคลพระนคร วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562

Share this...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter