Research

โคมไฟแชนเดอเลียร์จากแผ่นซีดี เพิ่มมูลค่าของเหลือทิ้ง

ปัจจุบันการใช้งานอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มมากขึ้นตามการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทย โดยจากการสำรวจในปี 2557 จากกรมอนามัยสิ่งแวดล้อม พบขยะอิเล็กทรอนิกส์ อาทิ แผ่นดีวีดี และแผ่นซีดีถูกทิ้งมากถึง 376,000 ล้านตัน  ทั้งนี้ในแต่ละปีได้มีการผลิตแผ่นซีดีออกมาจำนวนมาก และหลังเลิกใช้งานแผ่นซีดีจึงเป็นปัญหาในการกำจัด ซึ่งวิธีการกำจัดที่ดีที่สุดคือการขัดหรือล้างส่วนเคลือบแผ่นซีดีออกแล้วนำไปรีไซเคิล แต่วิธีการไม่เป็นที่นิยมเพราะเกิดปัญหาสารเคมีตกค้าง จึงใช้วิธีกำจัดแบบทำลายล้างทิ้งโดยนำไปบดและฝังกลบ ด้วยเหตุนี้ทำให้นางสาวสุนิษา ปานสีแก้ว และนางสาวศราศิณี มานิตย์กุล นักศึกษาสาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมกันประดิษฐ์โคมไฟแชนเดอเลียร์ จากแผ่นซีดีที่หมดอายุการใช้งาน เพื่อช่วยลดปริมาณของเสีย และเพิ่มมูลค่าให้แผ่นซีดีใช้แล้ว โดยมีอาจารย์สุชีรา ผ่องใส เป็นที่ปรึกษาโครงการ

นางสาวสุนิษา ปานสีแก้ว เล่าว่า แผ่นซีดีมีคุณสมบัติผิวมันวาวสะท้อนแสง จึงคิดนำมาทำเป็นลูกปัดคริสตัลสำหรับตกแต่ง โดยใช้เทคนิคการลนไฟชั้นโพลิเมอร์ทำให้แผ่นปรอทเกิดการหดตัวจึงเกิดพื้นผิวรวมถึงสีในลักษณะต่างๆ เมื่อแสงตกกระทบทำให้ชิ้นงานดูมีมิติ จากนั้นนำลูกปัดคริสตัลที่ได้เป็นวัสดุหลักไปประดิษฐ์โคมไฟแชนเดอเลียร์ที่มีความหรูหราแต่ราคาย่อมเยา โดยขั้นตอนการทำเริ่มจากออกแบบและสั่งทำตัวโคมเหล็ก จากนั้นนำแผ่นซีดีมาตัดเป็นชิ้นเล็กๆ รูปทรงเรขาคณิต ขนาด 4x3 เซนติเมตร แล้วนำไปลนไฟ โดยวางซีดีด้านที่มีแผ่นปรอทให้ห่างจากเปลวไฟ 7 เซนติเมตร ประมาณ 2 นาที อุณหภูมิ 132 องศาเซลเซียส เพื่อให้เกิดการหดตัว แผ่นซีดีก็จะเกิดฟองอากาศและเกิดลวดลายและสีขึ้น โดยหากเป็นแผ่นซีดีจะเปลี่ยนเป็นสีฟ้า หากเป็นแผ่นดีวีดีจะเปลี่ยนเป็นสีม่วง จากนั้นนำแผ่นซีดีที่ผ่านการลนไฟแต่ละชิ้นมาประกอบกันเป็นเม็ดคริสตัล โดยใช้กาวติดจิวเวอรี่เป็นตัวเชื่อม เมื่อได้ลูกปัดตามที่ต้องการแล้ว จึงนำมาถักร้อย ปะติดลงบนโคมเหล็กที่เตรียมไว้  ทั้งนี้การประดิษฐ์ 1 แบบจะใช้แผ่นซีดีประมาณ 250 แผ่น แต่อย่างไรก็ตามควรใช้เปลวไฟของเชื้อเพลิงแอลกอฮอล์เพราะไม่มีควันจากการเผาไหม้ซึ่งเป็นพิษต่อผู้สูดดม เพียงเท่านี้ก็ได้โคมไฟประดับตกแต่งบ้านจากฝีมือตนเองและยังลดปริมาณของเหลือทิ้งอีกด้วย

Share this...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter