News

เครือข่ายราชมงคล ทั้ง 9 แห่ง จับมือ ม.โอทาโก ประเทศนิวซีแลนด์ จัดการเรียนการสอนหลักสูตรไฮบริดนิวซีแลนด์

ดร.ณัฐวรพล รัชสิริวัชรบุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เข้าร่วมพิธีลงนามความร่วมมือหลักสูตรปริญญาตรีไฮบริดนิวซีแลนด์ กับ มหาวิทยาลัยโอทาโก (University of Otago) ประเทศนิวซีแลนด์ ร่วมกับอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีทั้ง 9 แห่ง ผ่านช่องทางออนไลน์ โดยมี ผศ.ดร. รัตนาวลี ไม้สัก คณบดีคณะบริหารธุรกิจ เข้าร่วมพิธีลงนามทางออนไซต์ ณ ศูนย์การเรียนรู้ ไทย-นิวซีแลนด์ (TNZC) มทร. ธัญบุรี เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ผ่านมา

ดร.ณัฐวรพล อธิการบดี กล่าวว่า การลงนามความร่วมมือครั้งนี้ เป็นผลสืบเนื่องมาจากการเข้าศึกษาดูงานเยี่ยมชมสถาบันการศึกษานิวซีแลนด์ของคณะบริหารธุรกิจ ทั้ง 9 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2565 ที่ผ่านมา โดยมหาวิทยาลัยโอทาโก เป็นมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศนิวซีแลนด์และติดอันดับของโลก ซึ่งทางสถานทูตนิวซีแลนด์ประจำประเทศไทย จึงเล็งเห็นประโยชน์จากการขยายผลความร่วมมือของมหาวิทยาลัยโอทาโกไปยัง 9 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล เพื่อให้เป็นประโยชน์กับมหาวิทยาลัย อาจารย์ และนักศึกษาทั้งหมด ในส่วนของราชมงคลพระนคร จะเป็นศูนย์กลางทางการศึกษาให้แก่นักศึกษาชาวไทยในการขยายโอกาสทางการศึกษาต่อในประเทศนิวซีแลนด์ต่อไป ในโอกาสนี้สถานทูตนิวซีแลนด์ ได้เรียนเชิญอธิการบดีของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 9 แห่ง เดินทางไปศึกษาดูงานและเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยโอทาโกที่ประเทศนิวซีแลนด์ในเดือนพฤษภาคมที่จะถึงนี้อีกด้วย

Share this...
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter