Research

อุปกรณ์แจ้งเตือนการทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศเพื่อการประหยัดพลังงาน

ด้วยปัจจุบันการออกแบบโครงสร้างที่อยู่อาศัยส่วนใหญ่จะเป็นตึกทึบหรือมีกระจกรอบด้าน อีกทั้งเมืองที่มีอากาศร้อนอย่างประเทศไทย เครื่องปรับอากาศจึงกลายเป็นสิ่งจำเป็น แต่หากมีการใช้งานเพียงอย่างเดียวไม่มีการดูแลรักษาเลยเครื่องปรับอากาศก็จะทำงานไม่เต็มประสิทธิภาพและเกิดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานเพิ่มตามมา ดร.สุรเชษฐ เดชฟุ้ง นักวิจัยคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จึงคิดค้นอุปกรณ์แจ้งเตือนการทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศเพื่อการประหยัดพลังงานขึ้น เพื่อต้องการตอบโจทย์ของภาคครัวเรือนและองค์กรต่างๆ ในการประหยัดค่าพลังงานไฟฟ้า ดร.สุรเชษฐ เปิดเผยถึงการทำงานของเครื่องว่าส่วนใหญ่คนเรามักไม่ทราบว่าถึงเวลาที่ควรล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศหรือยัง ซึ่งตามปกติเราควรล้างเครื่องปรับอากาศที่ปีละ 1-2 ครั้ง ทั้งในแง่ของสุขภาพและค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น โดยเครื่องปรับอากาศจะแบ่งส่วนประกอบของเครื่องออกเป็น 2 ส่วนใหญ่ๆ คือ ส่วนที่อยู่ภายในอาคาร เรียกว่าชุดคอยล์เย็น และส่วนที่อยู่ภายนอกอาคาร เรียกว่าชุดคอยล์ร้อน ซึ่งแผงขดท่อคอยล์เย็นเมื่อใช้งานไปนานๆ ฝุ่นก็จะจับตัวกันหนาขึ้นและอากาศไม่สามารถผ่านได้ทำให้เครื่องปรับอากาศไม่เย็น หรือถ้าคอยล์ร้อนสกปรก หรือมีสิ่งของมาปิดบังช่องทางการระบายลมจะทำให้ความร้อนไม่สามารถระบายออกมาจึงทำให้เครื่องปรับอากาศไม่มีความเย็น หรือเย็นน้อยก็จะกินกระแสไฟฟ้ามากกว่าปกติ ทำให้เกิดการใช้พลังงานไฟฟ้าของเครื่องปรับอากาศเพิ่มมากขึ้นอีก 10-15% และอาจทำให้คอมเพรสเซอร์เสียหายได้

โดยหลักการทำงานอุปกรณ์จะทำการวัดกระแสของเครื่องปรับอากาศที่ตัวคอมเพรสเซอร์ด้วยไมโครคอนโทรเลอร์ เมื่อมีกระแสเกินกว่าค่าที่กำหนดไว้ประมาณ 110% ของกระแสเต็มพิกัดของคอมเพรสเซอร์ อุปกรณ์ก็จะแสดงผลเตือนสถานะเป็นสัญญาณ LED สีเหลือง ว่าแอร์มีความสกปรก แต่ถ้ากระแสเกิน 125% ของกระแสเต็มพิกัดอุปกรณ์ก็จะแสดงสถานะเป็นสัญญาณ LED สีแดงเพื่อให้ล้างทำความสะอาดแอร์ทันที  ซึ่งจากการทดสอบการทำงานของอุปกรณ์ถือได้ว่าสามารถตอบโจทย์ในการนำมาใช้งานในชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดี จนคว้ารางวัลเหรียญทองการประกวดผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ระดับนานาชาติ ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส

ดร.สุรเชษฐ กล่าวว่าขณะนี้ได้ทำการประสานงานกับหน่วยงานของรัฐบาลรวมถึงรัฐวิสาหกิจร่วมทุนพัฒนาให้อุปกรณ์มีราคาถูกลงกว่าต้นแบบเหลือเพียงแค่หลักร้อยเพื่อที่ประชาชนสามารถซื้อหานำไปติดตั้งได้มากขึ้น

Share this...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter