News

สมาคมศิษย์เก่ามทร.พระนคร หนุนจัดอาภากรรำลึก

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2565 สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมมอบทุนสนับสนุนการจัดงานเทิดพระบารมี 100 ปี หมอพรในดวงใจ จำนวนเงิน 100,000 บาท โดยมี ผศ.กมล พรหมหล้าวรรณ นายกสมาคมศิษย์เก่าฯ เป็นผู้มอบแก่สมาคมเก่าพณิชยการพระนคร นอกจากนี้ภายในงานยังได้มีการจัดงานแถลงข่าว งานอาภากร’65 ภายใต้ชื่องาน “เทิดพระบารมี 100 ปี หมอพรในดวงใจ” ซึ่งจะตรงกับวันที่ 19 ธันวาคมของทุกปี เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณและแสดงออกซึ่งความกตัญญูกตเวทีต่อพลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ซึ่งภายในงานมีการเปิดตัวนักแสดง คุณปราปต์ ปราปต์ปฎล สุวรรณบาง ศิษย์เก่าพณิชยการพระนคร รุ่น 30 รับบทเป็นหมอพร ณ โรงแรมอเล็กซานเดอร์ กรุงเทพฯ
คุณจุลินทร์ รังสีสิงห์พิพัฒน์ นายกสมาคมศิษย์เก่าพณิชยการ กล่าวว่า สำหรับงานอาภากร’65 ภายใต้ชื่องาน “เทิดพระบารมี 100 ปี หมอพรในดวงใจ” จะจัดขึ้นในวันที่ 19 ธันวาคม 2565 ณ หน้าเรือนหมอพร ศูนย์พณิชยการพระนคร มทร.พระนคร เป็นงานแสดงแสงสีเสียง มีเนื้อหา เทคนิค วิธีการนำเสนอ การดำเนินเรื่องเกี่ยวกับพระราชประวัติ รวมถึงความเกี่ยวข้องกับเรือนหมอพรอย่างน่าสนใจ โดยมีการระดมความคิดร่วมกันของศิษย์เก่าเพื่อจัดงานในครั้งนี้ ซึ่งยังเป็นการส่งเสริมด้านการศึกษาเกี่ยวกับพระราชประวัติของพระองค์ท่าน สำหรับการแสดงครั้งนี้จะถูกบันทึกและจัดทำเป็นวิดีโอสำหรับเผยแพร่ผ่านช่องทางออนไลน์ต่อไป นอกจากนี้ทางสมาคมยังได้มีการปรับปรุงบูรณะลานพระอนุสาวรีย์ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ณ ศูนย์พณิชการพระนคร มทร.พระนคร โดยในวันที่ 7 ธันวาคมนี้จะมีพิธีถวายเครื่องสักการะทำจากโลหะฉลุลาย จำนวน 10 ชิ้น
ทั้งนี้ ขอเชิญชวนศิษย์เก่า นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ร่วมพิธีสักการะ ชมนิทรรศการ และการแสดงเทิดพระบารมี 100 ปี หมอพรในดวงใจ เป็นต้น ในวันที่ 19 ธันวาคม 2565 สอบถามเพิ่มเติมโทร 02 882 5321 ณ ศูนย์พณิชการพระนคร มทร.พระนคร

Share this...
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter