News

ร่วมทดสอบสมรรถนะหลักจากสถานประกอบการชั้นนำ

คุณสุรางคณา วายุภาพ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ นำทีมวิทยากร ทดสอบสมรรถนะหลักจากสถานประกอบการชั้นนำ โดยมีตัวแทนนักศึกษาจากทั้ง 9 คณะ ร่วมทดสอบ เพื่อนำไปปรับหลักสูตรการเรียนการสอนให้ทันสมัยรองรับอาชีพในอนาคต ตอกย้ำการเป็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีชั้นนำด้านการผลิตบัณฑิตมืออาชีพ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุมกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ศูนย์เทเวศร์

Share this...
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter