News

ราชมงคลพระนคร เปิดช่องทางเพื่อนักศึกษา ในช่วงโควิด-19

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดช่องทางรับเรื่องราวจากนักศึกษา เพื่อรวบรวมปัญหาความเดือดร้อนในช่วง covid-19 โดยนักศึกษาสามารถกรอกข้อมูลตามความเป็นจริงและอธิบายปัญหาที่นักศึกษาต้องเผชิญอยู่ในปัจจุบันนี้ เพื่อรับการพิจารณาช่วยเหลือหรือประสานงานในส่วนที่จะสามารถทำได้ เพื่อเป็นแนวทางในการช่วยเหลือนักศึกษาต่อไป โดยปฏิบัติ 2 ชั้นตอนง่าย ๆ ดังนี้

1. คลิกลิงค์ https://forms.gle/vxAHW7DU83LeUiUF9 กรอกข้อมูล

2. เข้ากลุ่ม Open Chat เฉพาะกิจนักศึกษา RMUTP ช่วง Covid-19 ให้เปลี่ยนรูปแสดงตัวตนที่ชัดเจน และ นักศึกษาปีที่ 1 รหัส 63 ให้เปลี่ยนชื่อและนามสกุลจริง เท่านั้น ส่วนนักศึกษารหัสปีอื่น ๆ ให้เปลี่ยนชื่อเป็น Username มหาวิทยาลัย เช่น Sumalee.K เป็นต้น

หมายเหตุ : โปรดรักษาความสงบในแชทและคอยติดตามประกาศจากมหาวิทยาลัยอย่างสม่ำเสมอ ทั้งนี้ จะมี Admin ดูแลห้อง คือ ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา Admin_Mallika.v

ที่มา : ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า กองพัฒนานักศึกษา

Share this...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter