News

ราชมงคลพระนคร ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 35 “รัตนโกสินทร์เกมส์”

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ รักษาราชการแทนอธิการบดี พร้อมผู้บริหาร อาจารย์และนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 35 “รัตนโกสินทร์เกมส์” ซึ่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์เป็นเจ้าภาพจัดงานอย่างยิ่งใหญ่ ระหว่างวันที่ 3-10 กุมภาพันธ์ 2562 โดยได้รับเกียรติจาก นายอภิชาติ จีระพันธุ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานในพิธีเปิด ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ พื้นที่ศาลายา

ทั้งนี้ราชมงคลพระนครส่งนักกีฬาลงแข่งขันทั้งหมด 13 ชนิดกีฬา ได้แก่ กรีฑา เทเบิลเทนนิส ครอสเวิร์ด หมากกระดาน เซปักตะกร้อ ตะกร้อลอดห่วง บาสเกตบอล วอลเลย์บอล วอลเลย์บอลชายหาด ฟุตซอล ฟุตบอล แบดมินตัน และเปตอง เพื่อชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อย่างไรก็ตาม การจัดงานครั้งนี้เป็นหนึ่งกิจกรรมในการเชื่อมความสัมพันธ์ของนักศึกษา มทร.ทั้ง 9 แห่ง

Share this...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter