News

ราชมงคลพระนคร ร่วมพัฒนาทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์คลองเปรมประชากร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมพัฒนาทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์คลองเปรมประชากร นำโดย ผศ.ลักขณา จาตกานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า พร้อมด้วยนักศึกษา ร่วมพิธีเปิดกิจกรรม จัดโดย สำนักงานเขตดุสิต เพื่อดำเนินการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์และฟื้นฟูสภาพคลองเปรมประชากร ตั้งแต่คลองผดุงกรุงเกษม (สะพานอรทัย) ถึงแยกวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม ให้เป็นคลองสวยน้ำใส รวมถึงการกำจัดสิ่งปฏิกูล และปลูกต้นไม้แนวริมคลอง ณ วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2561

Share this...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter