News

ราชมงคลพระนคร ร่วมนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 26

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน และงานสื่อสารองค์การ ร่วมเปิดบูธแนะนำหลักสูตรการศึกษาของ 9 คณะ และประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครนักศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ ภายในงานนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 26 ณ อาคารสุรพัฒน์ 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จ.นครราชสีมา จัดขึ้นระหว่างวันที่ 23-24 พฤศจิกายน 2566 ซึ่งได้รับความสนใจจากนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา และครูแนะแนวจากโรงเรียนต่างๆ ที่เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก พร้อมกันนี้ได้ร่วมเล่นกิจกรรมตอบแบบสอบถามรับของที่ระลึกจากมหาวิทยาลัยอีกด้วย
ทั้งนี้นิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 26 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จัดขึ้นเพื่อเป็นแหล่งข้อมูลให้กับนักเรียนและคุณครู ในการเลือกเส้นทางสร้างอนาคตบนถนนสายอุดมศึกษา โดยมีบูธกว่า 80 บูธ จาก 70 สถาบันการศึกษาทั่วประเทศเข้าร่วมแนะนำหลักสูตรให้กับนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในการเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี

Share this...
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter