News

ราชมงคลพระนคร จับมือ หจก.โตโก เลิฟ ขับเคลื่อนนวัตกรรมทางธุรกิจ พัฒนาแอปพลิเคชัน ToKo SuperApp

ดร.ณัฐวรพล รัชสิริวัชรบุล อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือกับ นายทศพร จุลโพธิ์ ประธานกรรมการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด โตโก เลิฟ ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มออนไลน์ “ToKo SuperApp” เพื่อร่วมกันสร้างประโยชน์การวิจัยนวัตกรรมทางธุรกิจ ในการพัฒนาแอปพลิเคชัน ToKo SuperApp ที่เป็นประโยชน์สำหรับนักศึกษา บุคลากรในมหาวิทยาลัย ประชาชนทั่วไป รวมถึงการเชื่อมโยงเครือข่ายภาคธุรกิจที่เกี่ยวข้อง อาทิ ร้านค้า ร้านอาหาร ผู้ให้บริการ โรงแรม ตลาด หรือธุรกิจบริการต่าง ๆ ให้สามารถใช้ประโยชย์จากแอปพลิเคชันได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ โดยมีผู้บริหารจากทั้งสองฝ่ายร่วมเป็นสักขีพยาน เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ สำนักงานอธิการบดี ศูนย์เทเวศร์

ทั้งนี้จากความร่วมมือจะก่อให้เกิดประโยชน์ทางการศึกษา โดยมหาวิทยาลัยจะเข้าไปมีบทบาทร่วมในการจัดการข้อมูลหลังบ้านภายในแอปพลิเคชันร่วมกับองค์กร โดยจะนำข้อมูลมาทำการวิจัยพัฒนาทางการตลาดต่อไป ส่วนนักศึกษาสามารถร่วมเป็นผู้บริโภค รวมถึงเป็นผู้ค้า นำผลิตภัณฑ์ร่วมขายในแอปพลิเคชัน ซึ่งเป็นการตอบสนองวิชาชีพ ฝึกทักษะ และสร้างรายได้ระหว่างเรียน

Share this...
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter