News

ราชมงคลพระนคร จัดประชุมเตรียมความพร้อมและให้โอวาทนักกีฬา ก่อนร่วมการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 39

วันที่ 16 พฤษภาคม 2566 ดร.ณัฐวรพล รัชสิริวัชรบุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มอบหมายให้ ผศ.ดร.อำนาจ เอี่ยมสำอาง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกีฬาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ เป็นประธานการจัดประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมและการให้โอวาทแก่นักกีฬา ก่อนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 39 (The Happy Games ) ระหว่างวันที่ 25 พฤษภาคม – 3 มิถุนายน 2566 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี ณ ห้องประชุมกรมหลวงชั้น 6 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ศูนย์เทเวศร์ เพื่อชี้แจงแนวทางและการเตรียมความพร้อมของนักกีฬาก่อนเดินทางไปร่วมแข่งขัน พร้อมได้มอบธงกีฬามหาวิทยาลัยเพื่อใช้ในพิธีเปิดและพิธีปิดการแข่งขันกีฬาฯ ด้วย

ในโอกาสนี้ ดร.คมพันธ์ ชมสมุทร รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ได้ให้โอวาทเรื่องการปฏิบัติตน กติกา มารยาทของนักกีฬา เพื่อเป็นภาพลักษณ์ที่ดีงามของมหาวิทยาลัย แก่นักกีฬาที่จะเข้าร่วมการแข่งขันอีกด้วย

Share this...
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter