News

ราชมงคลพระนครสืบสาน ประเพณีสงกรานต์วิถีไทย ประจำปี 2562

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดงาน “ราชมงคลพระนครสืบสาน ประเพณีสงกรานต์วิถีไทย” ประจำปี 2562 โดยมี รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธาน ซึ่งภายในงานมีการประกอบพิธีสงฆ์ การเจริญพระพุทธมนต์ การสวดบังสุกุล อุทิศส่วนกุศลให้กับผู้ล่วงลับ การทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง การแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย และพิธีสรงน้ำพระ รดน้ำดำหัวมหาสงกรานต์ ขอพรผู้อาวุโส เพื่อปลูกฝังประเพณีวัฒนธรรมไทยที่มีมายาวนาน ส่งเสริมการแสดงออกถึงความกตัญญู ความรัก และความสามัคคี โดยมีผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร นักศึกษา แต่งกายย้อนยุคชุดผ้าไทยโทนสีเหลือง เข้าร่วมจำนวนมาก เพื่อเทิดพระเกียรติและแสดงความจงรักภักดีต่อสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ หอประชุมดีฮอลล์ ศูนย์เทเวศร์

Share this...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter