News

ราชมงคลพระนคร จัดงานวันอาภากร น้อมรำลึก “100 ปี วันสิ้นพระชมน์ กรมหลวงชุมพรฯ”

วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ ประธานกองทุนเสด็จพ่อกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พร้อมด้วย ผศ.ดร.กษิดิ์เดช สุทธิวานิช รองอธิการบดีฝ่ายบริหารกิจการสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานในพิธีเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณพลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ “100 ปี วันสิ้นพระชนม์ : กรมหลวงชุมพรฯ หมอพร..หมอเทวดา” โดยมีผู้บริหาร ศิษย์เก่า บุคลากร นักศึกษา และผู้แทนหน่วยงานต่าง ๆ เข้าร่วมพิธีสงฆ์และวางพวงมาลา เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณและแสดงออกซึ่งความกตัญญูกตเวทีต่อพระองค์

โดยกิจกรรมช่วงเช้าเป็นพิธีสงฆ์ พระสงฆ์สวดพระพุทธมนต์ ทอดผ้าบังสุกุล ถวายสังฆทาน และจตุปัจจัยไทยธรรม ต่อด้วยสักการะพระภูมิชัยมงคล จากนั้นชมการแสดงนาฎศิลป์ไทยเทิดพระเกียรติ โดยชมรมศิลปะการแสดง มทร.พระนคร ต่อด้วยพิธีถวายสักการะพระรูปฯ และถวายพวงมาลา ณ ลานพระอนุสาวรีย์กรมหลวงชุมพรฯ จากนั้นผู้เข้าร่วมงาน ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ฯ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ “100 ปี วันสิ้นพระชนม์” ณ เรือนหมอพร และได้นำนักศึกษาทุนพระบารมีเสด็จพ่อฯ ประจำปีการศึกษา 2565 เข้ารับเกียรติบัตรและทุนการศึกษา จำนวน 21 ราย

จากนั้นชมนิทรรศการเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณ ในรูปแบบออนไลน์ และออนไซต์ ณ บริเวณอาคารปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยว คณะศิลปศาสตร์ ศูนย์พณิชยการพระนคร พร้อมชมการพยากรณ์สุขภาพและวิถีชีวิต โดยสมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ กิจกรรมสาธิตการนวด และการบริการด้านการแพทย์แผนไทยเทิดพระเกียรติ ตลอดจนการสาธิตผลิตภัณฑ์สมุนไพรจากสมุนไพรไทย ได้แก่ การผสมเครื่องดื่มสมุนไพร การทำยาดมสมุนไพร และพิมเสนน้ำ นอกจากยังมีกิจกรรมออกบูธรับบริจาคหนังสือ ในโครงการหนังสือเพื่อน้อง ปี 4 โดยราชมงคลพระนคร ร่วมกับศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ เพื่อนำไปมอบให้นักเรียน ณ วิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี ในวันที่ 16 มิถุนายน 2566 อีกด้วย

Share this...
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter