News

ราชมงคลพระนครพระนคร ขอเชิญชวนร่วมน้อมรำลึก 100 ปี วันสิ้นพระชมน์ กรมหลวงชุมพรฯ พร้อมร่วมบริจาคหนังสือ โครงการหนังสือเพื่อน้อง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณพลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ “100 ปี วันสิ้นพระชนม์ : กรมหลวงชุมพรฯ หมอพร..หมอเทวดา” ณ คณะศิลปศาสตร์ ราชมงคลพระนคร ศูนย์พณิชยการพระนคร จัดโดยงานศิลปวัฒนธรรม คณะศิลปศาสตร์ ร่วมกับกองทุนเสด็จพ่อกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ และมูลนิธิพลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ฯ

ดร.ณัฐวรพล รัชสิริวัชรบุล อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กล่าวว่า วันที่ 19 พฤษภาคมของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ของ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ฯ จึงขอเชิญชวนผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร ศิษย์เก่าและนักศึกษา เข้าร่วมพิธีน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณและแสดงออกซึ่งความกตัญญูกตเวทีต่อพระองค์ โดยช่วงเช้าเป็นพิธีสงฆ์ และพิธีถวายสักการะพระภูมิชัยมงคล มีการแสดงนาฎศิลป์ไทยเทิดพระเกียรติ ต่อด้วยพิธีถวายสักการะพระรูปฯ ณ ลานพระอนุสาวรีย์ฯ จากนั้นเป็น กิจกรรมเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ฯ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ “100 ปี วันสิ้นพระชนม์” ประกอบด้วย พิธีมอบทุนการศึกษา ทุนพระบารมีเสด็จพ่อฯ นิทรรศการเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณ ในรูปแบบออนไลน์ และออนไซต์ กิจกรรมสาธิตการนวด และการบริการด้านการแพทย์แผนไทยเทิดพระเกียรติ ตลอดจนการสาธิต การจำหน่ายผลิตภัณฑ์สมุนไพรและภูมิปัญญาไทย ได้แก่ การผสมเครื่องดื่มสมุนไพร การทำยาดมสมุนไพร และพิมเสนน้ำ

นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้ร่วมกับศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ จัดโครงการหนังสือเพื่อน้อง ปี 4 โดยได้ร่วมออกบูธรับบริจาคหนังสือและอุปรกรณ์การเรียน เพื่อนำไปมอบให้วิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี ในวันที่ 16 มิถุนายน 2566 ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาที่อยู่ห่างไกล และขาดแคลนหนังสือ อันเป็นการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านให้เยาวชน ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถร่วมบริจาคหนังสือในโครงการดังกล่าวได้ที่ บูธบริจาคโครงการหนังสือเพื่อน้อง ปี 4 ณ บริเวณโถงหน้าอาคารปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยว คณะศิลปศาสตร์ ศูนย์พณิชยการพระนคร ผู้สนใจเข้าร่วมงานสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ คณะศิลปศาสตร์ โทรศัพท์ 02 665 3555 ต่อ 1036

Share this...
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter