News

มทร.พระนคร ร่วมรณรงค์ “หยุดสูญเสียหยุดรถให้คนข้ามทางม้าลาย”

ผศ.ศรัทธา แข่งเพ็ญแข ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) พระนคร ได้รับมอบหมายจากดร.ณัฐวรพล รัชสิริวัชรบุล อธิการบดี นำนักศึกษาของ มทร.พระนคร จำนวน 10 คน เข้าร่วมกิจกรรม “หยุดสูญเสีย หยุดรถ ให้คนข้ามทางม้าลาย #ความดีที่คุณทำได้” ครั้งที่ 10 ได้รับเกียรติจากคุณสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย ประธานคณะกรรมการบูรณาการกู้ชีพฉุกเฉินและความปลอดภัยทางถนน วุฒิสภา เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม ทั้งนี้ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาพร้อมด้วยนักศึกษา ร่วมกิจกรรมขบวนรณรงค์สร้างจิตสำนึกผู้ขับขี่รถให้หยุดรถตรงทางม้าลาย ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์สร้างทางม้าลายที่ปลอดภัย รวมทั้งการสร้างจิตสำนึกขับขี่ปลอดภัย ร่วมลดอุบัติเหตุและหยุดรถตรงทางม้าลาย จัดโดยคณะกรรมการบูรณาการกู้ชีพฉุกเฉินและความปลอดภัยทางถนน วุฒิสภา ณ อาคารรัชมังคลาภิเษก กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2565

Share this...
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter