News

มทร.พระนคร จัดกิจกรรม ราชมงคลพระนคร “รวมน้ำใจ ช่วยภัยน้ำท่วม สู้ภัยหนาว” อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 ดร.ณัฐวรพล รัชสิริวัชรบุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) พระนคร มอบหมายให้ ดร.ก้องเกียรติ มหาอินทร์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรม ดร.คมพันธ์ ชมสมุทร รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี พร้อมด้วย ผศ.กมล พรหมหล้าวรรณ นายกสมาคมศิษย์เก่า มทร.พระนคร นำคณะผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษา จัดโครงการราชมงคลพระนคร “รวมน้ำใจ ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม สู้ภัยหนาว” ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยและภัยหนาว ในชุมชนหมู่ 4 ต.โคกช้าง อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา โดยได้รับการสนับสนุนจากประชาคม มทร.พระนคร ผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคสิ่งของ เครื่องอุปโภคบริโภค และเงินสนับสนุน อาทิ สมาคมศิษย์เก่า มทร.พระนคร ชมรมพ่อบ้าน-แม่บ้าน วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปรอ.) 377 สโมสรไลออนส์วังสนพระนครกรุงเทพ

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 ดร.ณัฐวรพล รัชสิริวัชรบุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) พระนคร มอบหมายให้ ดร.ก้องเกียรติ มหาอินทร์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรม ดร.คมพันธ์ ชมสมุทร รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี พร้อมด้วย ผศ.กมล พรหมหล้าวรรณ นายกสมาคมศิษย์เก่า มทร.พระนคร นำคณะผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษา จัดโครงการราชมงคลพระนคร “รวมน้ำใจ ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม สู้ภัยหนาว” ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยและภัยหนาว ในชุมชนหมู่ 4 ต.โคกช้าง อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา โดยได้รับการสนับสนุนจากประชาคม มทร.พระนคร ผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคสิ่งของ เครื่องอุปโภคบริโภค และเงินสนับสนุน อาทิ สมาคมศิษย์เก่า มทร.พระนคร ชมรมพ่อบ้าน-แม่บ้าน วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปรอ.) 377 สโมสรไลออนส์วังสนพระนครกรุงเทพ

Share this...
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter