News

พิธีไหว้ครูและงานเปิดโลกกิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2561

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมี รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี เป็นประธาน พร้อมผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษาทั้ง 9 คณะเข้าร่วม โดยมีพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ เกียรติบัตรให้แก่นักศึกษาดีเด่น นักศึกษาโครงการเพชรราชมงคลพระนคร รุ่นที่ 14 และพิธีบายศรีสู่ขวัญ โดยคุณแม่ขวัญจิตร ศรีประจันต์ ศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดง ณ ห้องประชุมมงคลอาภา 1 ส่วนในช่วงบ่ายเป็นงานเปิดโลกกิจกรรม RMUTP Activities Festival 2018 เพื่อแนะนำกิจกรรมของมหาวิทยาลัยผ่านชมรมต่างๆ

Share this...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter