News

ผู้นำน.ศ. มทร.พระนคร ร่วมอบรมสภานิสิต – นักศึกษา ระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 28

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) พระนคร นำโดยผศ.ศรัทธา แข่งเพ็ญแข ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา พร้อมผู้นำนักศึกษา ร่วมโครงการสัมมนาสภานิสิต – นักศึกษา ระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 28 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 11-13 พฤศจิกายน 2565 ซึ่งจัดโดยมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้นำในองค์กรนิสิต นักศึกษา แลกเปลี่ยนความรู้ด้านกิจกรรม และสร้างเครือข่ายผู้นำนักศึกษา ในการขับเคลื่อนการทำงานด้านกิจกรรมนักศึกษาของมหาวิทยาลัย โดยมีดร.ดนุช ตันเทอดทิตย์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานเปิดงานดังกล่าว ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

Share this...
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter