News

น.ศ.มทร.พระนคร ร่วมปลูกรักษ์ปักเลน ฟื้นฟูระบบระบบนิเวศ

ผศ.ศรัทธา แข่งเพ็ญแข ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) พระนคร กล่าวว่า การพัฒนานักศึกษาสู่การเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ เป็นหนึ่งในภารกิจหลักของ มทร.พระนคร หากแต่การสนับสนุนให้ความรู้ในชั้นเรียนที่เป็นทักษะวิชาชีพ ซึ่งในปัจจุบันไม่เพียงพอสำหรับการศึกษา นักศึกษาจำเป็นต้องมีทักษะทางสังคม ซึ่งเกิดจากการเรียนรู้จากสิ่งรอบตัว และแหล่งอื่น ๆ มากขึ้น เพื่อให้มีความรู้ ความสามารถ ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก ดังนั้นกองพัฒนานักศึกษา จึงได้จัดโครงการปลูกรักษ์ปักเลน ครั้งที่ 2 “โปรงสานสัมพันธ์ อนุรักษ์ชายเลน” เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2566 ณ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี การจัดโครงการได้มีการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย อาทิ การปลูกป่าชายเลน ปล่อยสัตว์คืนสู่ท้องทะเล และเก็บขยะชายฝั่งทะเล ซึ่งมีความสำคัญต่อระบบนิเวศที่เป็นแหล่งดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หนึ่งในตัวการสำคัญของภาวะเรือนกระจก จะช่วยเสริมสร้างให้ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลกลับมามีความสมบูรณ์อีกครั้ง ดังนั้นการนำนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้จะเป็นการปลูกฝังให้นักศึกษาให้มีจิตสำนึก มีใจรักษาสิ่งแวดล้อม รวมถึงได้ร่วมสร้างสาธารณประโยชน์ให้กับชุมชนในท้องถิ่น

ด้านนายสุกฤต ขาวสำอาง หรือ อั้ม นักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ เล่าว่า เป็นครั้งแรกที่เข้าร่วมโครงการ รู้สึกประทับใจ ที่ได้ทำกิจกรรมที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการศึกษาดูงานศูนย์พลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม สวนการเรียนรู้พลังงานสิ่งแวดล้อมเพื่อชุมชน และลงพื้นที่เพาะกล้าไม้ป่าชายเลน ซึ่งในส่วนนี้ได้รับความรู้เกี่ยวกับพันธุ์ไม้หลาย ๆ ชนิด ที่สามารถนำมาปลูกป่าชายเลนได้ ซึ่งพันธุ์ไม้แต่ละชนิดมีรากที่แตกต่างกัน มีสัตว์ที่อาศัยตามรากไม้นั้นแตกต่างกันไปด้วย โดยความรู้เหล่านี้ทำให้เห็นความสมบูรณ์ของธรรมชาติ และการรู้จักรักษาสิ่งแวดล้อมอีกด้วย
ขณะที่ นายอิสยา สีลาเม หรือ โอ๊ต นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น เล่าว่า ตนเป็นคนเชียงใหม่ซึ่งไม่เคยเห็นป่าโกงกางเลย จึงอยากเข้าร่วมทำกิจกรรมนี้มาก ๆ เมื่อได้เข้าร่วมรู้สึกสนุกและยังได้รู้จักเพื่อนต่างคณะจำนวนมาก รวมถึงความรู้และตระหนักถึงธรรมชาติโดยกระบวนการฟื้นฟู ดูแลธรรมชาติที่สวยงาม และในฐานะที่เป็นตัวแทนนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมเมื่อกลับมาแล้วก็อยากจะถ่ายทอดประสบการณ์ รวมถึงการช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมแบบง่าย ๆ ที่สามารถทำได้ด้วยตัวเอง เช่น การทิ้งขยะให้ถูกประเภท ใช้ของที่สามารถนำมาใช้ซ้ำได้ เพื่อประหยัดทรัพยากรทางธรรมชาติ จึงอยากให้ทุกคนลองเริ่มปรับพฤติกรรมแม้จะเป็นจุดเล็ก ๆ ก็สามารถเป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมได้เช่นกัน

Share this...
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter