News

ต้อนรับตัวแทนจากสถานทูตนิวซีแลนด์ หารือจัดกิจกรรมทางวิชาการร่วมกัน

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2563 ผศ.สหรัตน์ วงษ์ศรีษะ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พร้อมด้วยผู้บริหารให้การต้อนรับ ตัวแทนจากสถานทูตนิวซีแลนด์ ได้แก่ คุณศิรินทร์ธร ด้วงคต Director of Heart & Minds International Co.,Ltd. และคุณจารุวรรณ พงษ์จารุวัฒน์ ผู้จัดการโครงการหน่วยงานการศึกษานิวซีแลนด์ เพื่อเจรจาหารือเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมทางวิชาการร่วมกันในอนาคต และข้อมูลแก่ผู้สนใจจะศึกษาต่อประเทศนิวซีแลนด์ ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ สำนักงานอธิการบดี มทร.พระนคร (ศูนย์เทเวศร์)

Share this...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter