Newsการมีส่วนร่วม

การประกวดออกแบบชุดกีฬา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร RMUTP Sportswear Design Contest

ขอเชิญชวนน้อง ๆ นักศึกษา มทร.พระนคร ทุกคณะ ทุกชั้นปี ร่วมแสดงความคิดสร้างสรรค์ประกวดออกแบบชุดกีฬา มทร.พระนคร เพื่อสื่อสารความเป็นอัตลักษณ์ และสร้างความเป็นเอกลักษณ์ร่วมของมหาวิทยาลัย ในโครงการประกวดออกแบบชุดกีฬา มทร.พระนคร RMUTP Sportswear Design Contest หัวข้อ “ก้าวสู่อัตลักษณ์ มทร.พระนคร: RMUTP Identity Next Step” เพื่อใช้สำหรับการเรียนกลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการ หรือกิจกรรมอื่นๆ ที่มหาวิทยาลัยฯ กำหนด ในปีการศึกษา 2565 เป็นต้นไป

ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 12,000 บาท
– รางวัลชนะเลิศ : ได้รับเงินรางวัล 5,000 บาท
– รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 : ได้รับเงินรางวัล 3,000 บาท
– รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 : ได้รับเงินรางวัล 2,000 บาท
– รางวัลชมเชย : ได้รับเงินรางวัล 1,000 บาท (จำนวน 2 รางวัล)
พร้อมรับเกียรติบัตร และชั่วโมงกิจกรรมด้านวิชาการวิชาชีพ จำนวน 3 ชั่วโมงกิจกรรม ด้านบำเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม จำนวน 3 ชั่วโมงกิจกรรม

เอกสารดาวน์โหลด
– รายละเอียดการประกวดออกแบบชุดกีฬา มทร.พระนคร.pdf
– ใบสมัครการประกวดออกแบบชุดกีฬา.pdf
– ใบสมัครการประกวดออกแบบชุดกีฬา.docx

** สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – 30 กันยายน 2564
** สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานส่งเสริมศักยภาพและวินัยนักศึกษา 02 665 3777 ต่อ 6507 ในวันและเวลาราชการ จ. – ศ. เวลา 08.30 – 16.30 น
E-mail address: std-psd@rmutp.ac.th หรือ facebook.com/psdrmutp

Share this...
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter