รับสมัครนักศึกษา ประเภทรับตรง ประจำปีการศึกษา 2558

รับสมัครนักศึกษา ประเภทรับตรง ประจำปีการศึกษา 2558

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 10 ธ.ค 2557 – 30 เม.ย 2558  สามารถสมัครได้ทางเว็บไซต์ http://reg.rmutp.ac.th/registrar/apphome.asp  และสามารถชำระเงินค่าสมัคร ผ่านธนาคารกรุงศรีอยุธยา  จำกัด  ทุกสาขา ตั้งแต่วันที่ 13 ธันวาคม 2557 – 30 เมษายน 2558