รับสมัครนักศึกษา ประเภท โควตา รอบที่ 3

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ รอบรับตรง
(ใช้วุฒิ ปวช. ปวส. สมัคร)
ประจำปีการศึกษา 2562

 

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกพร้อมรหัสนักศึกษา คลิกที่นี่

 

ขั้นตอนการรายงานตัวผ่านระบบ คลิก

 

ให้ผู้ที่มีรายชื่อตรวจสอบประกาศจากมหาวิทยาลัยและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

 

กำหนดการรับสมัคร คลิก !