รับสมัครนักศึกษาปริญญาตรี ปีการศึกษา 2562 รอบรับตรง (ใช้วุฒิ ปวช. - ปวส. ในการสมัคร)

เริ่มรับสมัครตั้งแต่ วันที่ 15 มกราคม - 30 เมษายน 2562

 รับตรง รอบที่ 2
ประจำปีการศึกษา 2562

ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อพร้อมรหัสนักศึกษา

 

 

คลิกดูประกาศรายชื่อพร้อมรหัสนักศึกษาที่นี่

 

ขั้นตอนการรายงานตัวผ่านระบบ คลิกที่นี่

 

กำหนดการรายงานตัวผ่านระบบ
วันที่ 21 มิถุนายน 2562
เวลา 09.00 - 16.00 น.

 

 การติดต่อสอบถาม

 Facebook Inbox : RmutpFB
 โทรสอบถามเกี่ยวกับ ระเบียบการ กฎเกณฑ์การสมัคร กำหนดการรับสมัครต่าง ๆ
โทร 02-665-3777 ต่อ 6302 - 6308
 โทรสอบถามเกี่ยวกับ ระบบการสมัคร ไม่สามารถกดยืนยันสมัครได้ พิมพ์ใบชำระเงินไม่ได้
โทร 02-665-3777 ต่อ 6636

** หากสาขาวิชาใดมีผู้ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาต่ำกว่า 15 คน มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่เปิดการเรียนการสอนในสาขาวิชานั้น 

และให้นักศึกษาเลือกเรียนสาขาวิชาที่ใกล้เคียง โดยเป็นไปตามคุณวุฒิที่กำหนด **