รับสมัครนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2562 ระดับบัณฑิตศึกษา ( ปริญญาโท - ปริญญาเอก )

เริ่มรับสมัครตั้งแต่ วันที่ 3 ธันวาคม - 13 มิถุนายน 2562

 การติดต่อสอบถาม

 Facebook Inbox : RmutpFB
 โทรสอบถามเกี่ยวกับ ระเบียบการ กฎเกณฑ์การสมัคร กำหนดการรับสมัครต่าง ๆ
โทร 02-665-3777 ต่อ 6403
 โทรสอบถามเกี่ยวกับ ระบบการสมัคร ไม่สามารถกดยืนยันสมัครได้ พิมพ์ใบชำระเงินไม่ได้
โทร 02-665-3777 ต่อ 6636
 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก พร้อมรหัสนักศึกษา
และ ขั้นตอนการรายงานตัว รอบรับตรง(เพิ่มเติม)
ระดับบัณฑิตศึกษา

 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพร้อมรหัสนักศึกษา (ระดับปริญญาโท รอบเพิ่มเติม)
คลิกที่นี่

 

ขั้นตอนการลงทะเบียนผ่านระบบ
คลิกที่นี่

 

แบบฟอร์มคำร้องทำบัตรนักศึกษาใหม่
คลิกที่นี่