สัญลักษณ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ตราประจำมหาวิทยาลัย

ตราประจำมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
เป็นตรารูปวงกลมมีรูปดอกบัวบาน 8 กลีบล้อมรอบดอกบัวบาน 8 กลีบ หมายถึง ทางแห่งความสำเร็จ มรรค 8 และความสดชื่นเบิกบานที่ก่อให้เกิดปัญญาแผ่ขจรไปทั่วสารทิศภายใต้ดอกบัวเป็นดวงตราพระราชลัญจกร บรรจุอยู่ อันเป็นสัญลักษณ์และเครื่องหมายประจำองค์พระมหากษัตริย์ของ รัชกาลที่ 9 บทตรารูปวงกลมมีพระมหาพิชัยมงกุฏครอบและมีเลข 9 บรรจุอยู่ หมายถึง รัชกาลที่ 9 ด้านล่างของตรารูปวงกลมทำเป็นกรอบโค้งรองรับมีชื่อ “มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร” คั่นปิดหัวท้ายของกรอบด้วยลวดลายดอกไม้ทิพย์พิมพ์ประจำยามทั้งสองข้าง หมายถึงความเจริญรุ่งเรือง แจ่มใส เบิกบาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล หมายความว่า “มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีอันเป็นมงคลแห่งพระราชา”

สัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัย

สัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

สีประจำมหาวิทยาลัย

สีประจำมหาวิทยาลัย

“บัวฉลองขวัญ” ดอกไม้ประจำมหาวิทยาลัย

บัวฉลองขวัญ
“บัวฉลองขวัญ” หรือ “คิง ออฟ สยาม” เป็นบัวสกุลบัวผัน ที่เกิดความงามได้เพราะความสามารถของคุณชัยพล ธรรมสุวรรณ ที่นำเกสรของไดเรกเตอร์ จี.ที.มอร์ (Director G.T.Moore) มาผสมกับทองสุก เมื่อปี พ.ศ.2542 แล้วนำไปปลูกยังดินแดนต่างประเทศจนได้ชื่อภาษาอังกฤษว่า “คิง ออฟ สยาม” ฉลองขวัญ

อินทนิล ต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัย

อินทนิล
ชื่ออื่น ๆ : อินทนิล, จ่อล่อ, จะล่อหูกวาง
ชื่อสามัญ : Queen’s flower, Queen’s crape myrtle
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Lagerstroemia macrocarpa wall.
วงศ์ : LYTHRACEAE
ลักษณะทั่วไป : เป็นไม้ต้น ผลัดใบสูงประมาณ 5-12 เมตร เป็นไม้ทรงพุ่ม เปลือกต้นสีน้ำตาล ผิวเปลือกต้นแตกเป็นร่องตื้นเป็นไม้ที่ให้ร่มเงาอินทนิลเป็นเป็นพรรณไม้ที่ทนต่อสภาพแวดล้อมและเจริญเติบโตในทุกภาคของประเทศไทย มีความหมายถึง ความเจริญรุ่งเรืองอายุยืนนาน