รับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2564

TCAS 3 Admission
ปฏิทินกำหนดการการรับสมัคร
ผู้สมัครที่มีรายชื่อให้เข้าดูรหัสนักศึกษาและขั้นตอนการรายงานตัวนักศึกษาใหม่
ในวันที่ 14 มิถุนายน 2564
• ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก TCAS 3 Admission 1
• ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก TCAS 3 Admission 2

ติดต่อสอบถาม

ระดับปริญญาตรี และ ระดับ ปวช.
เบอร์โทร 02-665-3777 ต่อ 6303 - 9 , 6636 , 6409
ระดับบัณฑิตศึกษา
เบอร์โทร 02-665-3777 ต่อ 6406

สนใจสมัครเข้าศึกษาต่อ