รับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2564

ประกาศแจ้งการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2564
เนื่องจากเกิดการแพร่ระบาดของ COVID-19
ทำให้มหาวิทยาลัยอาจจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงวิธีการสอบสัมภาษณ์
ให้ผู้สมัครคัดเลือกทุกคนติดตามประกาศแจ้งจากทางมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับรายละเอียดการสอบสัมภาษณ์
ประมาณ 1-2 อาทิตย์ ก่อนถึงกำหนดวันสอบสัมภาษณ์

รับสมัคร ประเภทโควตา

รับสมัคร ประเภทรับตรง

รับตรง รอบที่ 1 (ใช้วุฒิ ปวช. - ปวส. สมัคร)
รับตรง รอบที่ 2 (ใช้วุฒิ ปวช. - ปวส. สมัคร)
• รายละเอียดการรับสมัคร (อยู่ระหว่างจัดเตรียม)

รับสมัคร ประเภท TCAS

TCAS 3 Admission 1 และ Admission 2
(ใช้วุฒิ ม.6 สมัคร)
TCAS 4 Direct Admission (ใช้วุฒิ ม.6 สมัคร)
• รายละเอียดการรับสมัคร (อยู่ระหว่างจัดเตรียม)

ติดต่อสอบถาม

ระดับปริญญาตรี และ ระดับ ปวช.
เบอร์โทร 02-665-3777 ต่อ 6302 - 9 , 6636 , 6409
ระดับบัณฑิตศึกษา
เบอร์โทร 02-665-3777 ต่อ 6406

สนใจสมัครเข้าศึกษาต่อ