หน้าแรก ราชมงคลพระนคร

กิจกรรม

Today : May 21, 2024

ข่าวสาร

Roadshow เลิกเพื่อรักษ์ วันที่ 2 ศูนย์เทเวศร์คึกคัก

ราชมงคลพระนคร Roadshow ประเดิมที่แรกศูนย์พระนครเหนือ เลิกเพื่อรักษ์ ระยะ 2

ราชมงคลพระนคร MOU 5 สถานประกอบการ ขับเคลื่อนวิชาการผลิตบัณฑิตคุณภาพก้าวทันยุค 4.0

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัล

มทร.พระนคร จับมือ 7 มหาวิทยาลัยและองค์กรภาครัฐ-เอกชน ร่วมหารือ กฟผ. บูรณาการงานวิจัยด้านพลังงาน “โซล่าร์เซลล์ทุ่นลอยสำหรับทะเล”

ราชมงคลพระนคร หารือความร่วมมือหลักสูตรวิศวกรรมการบิน ร่วมกับ University of South Australia

ราชมงคลพระนคร ตามรอยพ่อ…ศึกษา “ศาสตร์แห่งพระราชา”

นักศึกษาราชมงคลพระนคร ร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด

นศ.คหกรรมฯ รับรางวัลชนะเลิศจากการแข่งขันแกะสลักผักผลไม้

ราชมงคลพระนคร จับมือ โรงแรมวินซ์ ประตูน้ำ พัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษาด้านโรงแรม

งานประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 9

กิจกรรม “ต้นกล้าอินทนิล”

งานสวัสดิการ