คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น เปิดรับอาจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีเสื้อผ้า 1 อัตรา

คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครบุคคลเข้าคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีเสื้อผ้า 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 2-31 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00-12.00 น. และ 13.00–15.30 น. ในวันราชการ ณ งานบุคลากร คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น สอบถามเพิ่มเติม โทร 02 665 3555 ต่อ 3006, 3017

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิ๊ก

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *